ZÁKONNÉ OZNÁMENÍ

„V souladu s články 39 a násl. zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 novelizovaného v roce 2004 o zpracování údajů, souborech a svobodách může každá osoba získat sdělení a v případě potřeby opravu nebo výmaz informací. , kontaktováním centrály naší firmy. »

Tato stránka byla deklarována CNIL k datu s číslem 2009444

Ředitel publikace : pan Didier Fauchoux za společnost Métal Performances

Performance Metal Logo

SAS s kapitálem 285250 eur
SIRET: 485 022 016 00011 – RCS: Ventily – Kód NAF: 3320A
Sídlo: Zone d’Activité du Chenôt, rue des Chênes, 56380 Beignon - Tel: +33 (0)2 97 75 73 93
E-mail: contact@metalperformances.com
Web: metalperformances.com

Autorské texty: Olivier Thouault, Jimmy Fauchoux, Joël Potier a Christophe Lassais

Realizace webu

Logo Mediafaune

Agentura Mediafaune
Sarl s kapitálem 3000 eur
SIRET: 539 571 687 00018 - RCS: Nice - Kód NAF: 5911A
Sídlo: 18 bis rue des Lilas, 06100 Nice - Tel: +33(0)4 92 29 07 88
Web: fauna.net - mediafaune.com

Ubytování

Název domény a hosting:
OVH
SAS s kapitálem 10 000 000 EUR
SIRET: 424 761 419 00045 - RCS: Roubaix/Tourcoing - APE kód: 6202A
DIČ: FR 22 424 761 419
Sídlo společnosti: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix - Francie.
Chcete-li kontaktovat OVH: ovh.com

Důvěrnost osobních údajů

Abychom vám zaručili službu, která splní vaše očekávání, jasně a profesionálně využíváme všechny informace, které nám zašlete.

  • Bez vašeho vědomí nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.
  • Žádné osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
  • Žádné osobní údaje nejsou používány k nezamýšleným účelům.

Informace požadované při registraci jsou nezbytné. Jejich jediným příjemcem je vedení společnosti Métal Performances , u kterého lze uplatňovat práva na přístup a opravu.

Máte proto právo na přístup, úpravu, opravu a vymazání údajů, které se vás týkají (článek 34 zákona „Informatique et Libertés“ ze dne 6. ledna 1978). K uplatnění tohoto práva stačí zaslat dopis našemu manažerskému oddělení ve společnosti Métal Performances .

Odkazy na obchodní partnery a další stránky

Na stránkách Metal Performances jsou různé odkazy na partnerské stránky. Nemůžeme nést odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů uplatňované společnostmi nebo sdruženími třetích stran. Doporučujeme vám přečíst si tyto zásady, které se mohou lišit od našich.

Poskytujeme také odkazy na jednoho nebo více obchodních partnerů. Zásady ochrany osobních údajů těchto partnerů se také mohou lišit od našich.

Autorské právo a zákon o ochranných známkách

Celá tato stránka podléhá francouzské legislativě o autorských právech a duševním vlastnictví. Všechna práva na reprodukci jsou vyhrazena, včetně dokumentů ke stažení a ikonografických a fotografických vyobrazení.

Reprodukce celé této stránky nebo její části na jakémkoli elektronickém médiu je bez výslovného souhlasu společnosti Métal Performances přísně zakázána. Jako takové a v souladu s ustanoveními Kodexu duševního vlastnictví je povoleno pouze použití pro soukromé použití nebo pro čistě osobní použití.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Métal Performances představuje jakékoli jiné použití padělání a je sankcionováno Kodexem duševního vlastnictví.

Značka MP Metal Performances a její logo je registrovaná ochranná známka a jako taková chráněna známkovým zákonem zveřejněným v BOPI 2015-22 pod národním číslem 15 4 154 650 . Je výhradním majetkem společnosti Métal Performances s panem Didierem Fauchouxem jako jednatelem.

Značka FAUNE a její logo je registrovaná ochranná známka a jako taková chráněna zákonem o ochranných známkách zveřejněným v BOPI 2009-51 pod národním číslem 99790951 . Je výhradním vlastnictvím pana Oliviera Thouaulta a provozuje ho společnost Agence Mediafaune.

Pro jakékoli další informace zašlete prosím dopis na adresu:
Společnost Métal Performances - Chenot Activity Zone, rue des Chênes, 56380 Beignon

2022 - Agentura Mediafaune / Metal Performances

PROVEDITELNOST A INŽENÝRSTVÍ

ŘÍZENÍ VAŠICH PROJEKTŮ

Zasahujeme do celého životního cyklu vašich projektů mechanických spojů a montáží (prvky - podsestavy a sestavy): od fáze studie a návrhu až po fáze vývoje a industrializace. Nabízíme vám vylepšení a inovativní řešení.